Archiv štítku: Těhotenské testy

Těhotenský test Komfort 10mIU/ml 2 ks z56027

Těhotenský test Komfort 10mIU/ml 2 ks (z56027) od www.prozdravi.cz

Těhotenský test Komfort 10mIU/ml 2 ks

Číslo produktu: z56027
Cena 63,00 Kč

KOUPIT

Popis:

Med Pharma Těhotenský test Komfort je vysoce přesný, rychlý a hygienický těhotenský test pro včasné zjištění těhotenství, který si snadno můžete provést sama.
Med Pharma Těhotenský test Komfort zjišťuje přítomnost
lidského choriového gonadotropinu (h CG). Lidský choriový gonadotropin
(h CG) je hormon vytvářený placentou a vylučovaný do moči již krátce po
oplodnění. Jedná se o metodu kvalitativního stanovení lidského
choriového gonadotropinu (h CG) v moči.

Jak používat:
Postupujte podle přiloženého návodu k použití.

Balení:
2 ks jednorázových testovacích tyčinek určených pro použití přímo do proudu moči

Diskuze a zkušenosti s produktem Těhotenský test Komfort 10mIU/ml 2 ks v komentářích.

Těhotenský test 10mIU/ml 2 ks z56026

Těhotenský test 10mIU/ml 2 ks (z56026) od www.prozdravi.cz

Těhotenský test 10mIU/ml 2 ks

Číslo produktu: z56026
Cena 30,00 Kč

KOUPIT

Popis:

Med Pharma Těhotenský test je vysoce přesný, rychlý a hygienický těhotenský test pro včasné zjištění těhotenství, který si snadno můžete provést sama.
Med Pharma Těhotenský test zjišťuje přítomnost lidského
choriového gonadotropinu (h CG). Lidský choriový gonadotropin (h CG) je
hormon vytvářený placentou a vylučovaný do moči již krátce po oplodnění.
Jedná se o metodu kvalitativního stanovení lidského choriového
gonadotropinu (h CG) v moči.

Jak používat:
Postupujte podle přiloženého návodu k použití.

Balení:
2 ks jednorázových testovacích proužků, nádobka na moč

Diskuze a zkušenosti s produktem Těhotenský test 10mIU/ml 2 ks v komentářích.

GS Mamatest Comfort 10 těhotenský test z49836

GS Mamatest Comfort 10 těhotenský test (z49836) od www.prozdravi.cz

GS Mamatest Comfort 10 těhotenský test

Číslo produktu: z49836
Cena 74,00 Kč

KOUPIT

Popis:

GS Mamatest COMFORT 10 je rychlý těhotenský test pro domácí použití. Zjišťuje přítomnost lidského choriového gonadotropinu (h CG), který se objevuje v moči již ve velmi časném období těhotenství.
Lidský choriový gonadotropin (h CG) je hormon vytvářený placentou a vylučovaný do moči již krátce po oplodnění. Těhotenský test Mamatest COMFORT 10 obsahuje protilátky, které specificky reagují s tímto hormonem. Po vložení testovací tyčinky do proudu moči nebo do nádobky s močí vzlíná absorbovaná moč podél membrány. Jakmile moč obsahující h CG dosáhne testovací oblasti v membráně, dojde ke vzniku barevného proužku. Nepřítomnost tohoto proužku naznačuje negativní výsledek. Pokud je test proveden řádným způsobem, objeví se v kontrolní oblasti barevný proužek (slouží ke kontrole správnosti provedení).
Pro zjištění těhotenství lze použít jakýkoliv vzorek vaší moči,
nejvhodnější však je první ranní moč, protože obsahuje nejvyšší
koncentraci h CG. GS Mamatest COMFORT 10 můžete použít ode dne očekávané menstruace a je určen k aplikaci přímo do proudu moči, pozitivní výsledek je znám během první minuty.

Jak používat:

Testování provádějte při běžné pokojové teplotě (15–30 °C).
Otevřete sáček roztržením podél zářezu a vyndejte z něj testovací tyčinku.
Jednou rukou uchopte kulatý konec testovací tyčinky. Druhou rukou sejměte kryt z absorpční části na opačném konci.
Držte testovací tyčinku tak, aby její absorpční část směřovala dolů. Začněte močit. Vložte absorpční část do proudu moči alespoň na 10 sekund. Nemočte mimo označenou část. (Viz obrázek.) Můžete rovněž zachytit moč do čistého krytu nebo čisté a suché nádobky a alespoň na 15 sekund ponořit polovinu absorpčního polštářku do moči.
Nasaďte kryt a čekejte, až se objeví barevné proužky. Pozitivní výsledek můžete pozorovat již během 1 minuty, avšak pro potvrzení negativního výsledku je třeba vyčkat 3 minuty, dokud reakce neproběhne úplně. Neodečítejte výsledek testu po uplynutí 5 minut.
Odečtení výsledkůNegativní výsledek (nejste těhotná)
Objevil se pouze jeden barevný proužek, a to v kontrolní oblasti (C ). Není patrný žádný barevný proužek v testovací oblasti (T). To znamená, že těhotenství nebylo testem potvrzeno.
Pozitivní výsledek (jste těhotná)
V kontrolní (C ) i testovací (T) oblasti se objevily dva zřetelné barevné proužky. Znamená to, že jste těhotná. Intenzita zbarvení proužku v testovací oblasti závisí na koncentraci h CG, která se během těhotenství mění.Neplatný výsledek Pokud nebyl test proveden správným způsobem, neobjevil se žádný barevný proužek nebo se objevil pouze proužek v testovací oblasti (T), nikoliv však v kontrolní oblasti (C ). Zopakujte test s novou sadou. Pokud je výsledek testu opakovaně neplatný, kontaktujte prosím výrobce nebo prodejce. Nezapomeňte uvést číslo šarže.

Balení:

1 sáček obsahující testovací tyčinku a vysoušedlo (slouží pouze pro účely skladování, pro vlastní testování se nepoužívá),
příbalový leták s návodem k použití.

Upozornění:
Tato sada je určena výhradně pro vnější použití. Nepolykejte, neužívejte vnitřně. Po použití zlikvidujte společně s domácím odpadem. Testovací sada se nesmí použít více než jednou. Nepoužívejte testovací sadu po uplynutí data použitelnosti. Nepoužívejte testovací sadu, pokud je sáček porušen nebo špatně zavařen. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte v uzavřeném sáčku při teplotě 4–30 °C, nejdéle do data použitelnosti. Chraňte před vlhkostí, nevystavujte zdrojům tepla a přímému slunečnímu záření. Nesmí zmrznout. Sáček otvírejte teprve těsně před použitím testu. Použitý test zlikvidujte spolu s domácím odpadem.

Diskuze a zkušenosti s produktem GS Mamatest Comfort 10 těhotenský test v komentářích.

GS Mamatest 10 těhotenský test 2 ks z49835

GS Mamatest 10 těhotenský test 2 ks (z49835) od www.prozdravi.cz

GS Mamatest 10 těhotenský test 2 ks

Číslo produktu: z49835
Cena 41,00 Kč

KOUPIT

Popis:

GS Mamatest pro včasnou detekci těhotenství je rychlý test založený na laterální průtokové imunochromatografii na proužku a slouží ke kvalitativnímu stanovení lidského choriongonadotropinu (h CG) v moči, s jehož pomocí lze zjistit těhotenství.
GS Mamatest využívá kombinaci protilátek zahrnující monoklonální h CG protilátky selektivně zaměřené na zvýšené hladiny h CG. 244. Těhotenský test se provádí ponořením absorbujícího konce proužku do nádobky s močí. Získaný výsledek se odečítá podle vytvořených barevných linií.

Složení:
Monoklonální protilátky proti h CG

Jak používat:

Odeberte moč do suché čisté nádobky.
Vyjměte proužek z ochranné fólie a část proužku označenou šipkami ponořte do moči. Proužek držte svisle v moči alespoň 10-15 vteřin. Proužek neponořujte pod vyznačenou maximální linii (MAX) na testovacím proužku.
Vyjměte proužek z moči, položte ho na vodorovnou nenasákavou podložku a začněte měřit čas.
Jakmile test začne probíhat, uvidíte postupnou tvorbu barevných linií při pohybu moči proužkem. Nejdříve je to testovací linie v oblasti označené (T) a poté kontrolní linie v oblasti (C) .
Výsledek odečtěte do 3 minut. Jestliže se do té doby žádná barevná linie neobjeví, počkejte ještě o 1 minutu déle. Některé pozitivní výsledky se mohou objevit naopak o něco dříve, a to v závislosti na koncentraci h CG.
Po 10 minutách už výsledek v žádném případě neodečítejte, není možno jej považovat za průkazný.

Odečtení a interpretace výsledků:
Jste těhotnáObjeví se dvě zřetelně vybarvené linie (viz obr. 2). Jedna linie by měla být v kontrolní oblasti (C) a druhá v testovací oblasti (T). Testovací linie může být slabší než kontrolní, a to v případě, že množství h CG ve Vaší moči je zatím nízké.Nejste těhotnáJedna barevná linie se objeví v kontrolní oblasti (C). V testovací oblasti (T) se neobjeví žádná linie (viz obr. 2).Neplatný výsledek Výsledek je neplatný, pokud se neobjeví žádná barevná linie v kontrolní oblasti (C),i když se může objevit linie v testovací oblasti (T) (viz obr. 2). Doporučujeme test zopakovat s novým testovacím proužkem.

Balení:
2 ks

Upozornění:
Skladujte test na suchém místě při teplotě 2-30 °C. Neskladujte v mrazícím prostoru. Skladujte test mimo dosah dětí. Nepoužívejte test, pokud byla porušena ochranná fólie. Neotvírejte ochrannou fólii testu, dokud nemáte připraveno vše k provedení testu. Nepoužívejte test opakovaně a po uplynutí data spotřeby vyznačeného na obalu. Použité testy zlikvidujte s domácím odpadem. In vitro diagnostikum určené k sebetestování. Neužívat vnitřně.

Diskuze a zkušenosti s produktem GS Mamatest 10 těhotenský test 2 ks v komentářích.